STUDIE OPZET

Algemene informatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het ‘Franciscus Gasthuis en Vlietland’, het ‘Maasstadziekenhuis’ en het ‘Albert Schweitzer ziekenhuis’. Voor dit onderzoek zijn 120 proefpersonen nodig. De afspraken met de onderzoekers zullen plaats vinden in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent voor uw astma. U hoeft dus niet te veranderen van ziekenhuis. Bovendien blijft uw eigen longarts uw hoofdbehandelaar.

De medisch-ethische toetsingscommissie (MEC-U) heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene informatie over de toetsing van wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen wij aantonen dat ontstekingsremmende puffers veilig kunnen worden afgebouwd bij patiënten astma en overgewicht zonder type 2 ontsteking.

Achtergrond van het onderzoek

Astma is een veelvoorkomende aandoening, gekenmerkt door benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. De hoeksteen van de behandeling van astma bestaat uit ontstekingsremmende- en luchtwegverwijdende medicijnen. Deze medicijnen worden meestal gegeven in een inhalator (puffer). Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten met overgewicht en patiënten zonder zogenoemde ‘type 2 ontsteking’ veel ontstekingsremmende medicijnen gebruiken, terwijl deze medicatie bij hen niet goed werkt. Deze puffers lijken niet te werken omdat er geen luchtwegontsteking is. Wel geven deze ontstekingsremmende medicijnen risico op nare bijwerkingen, zoals angst, depressie, gewichtstoename, suikerziekte en een hoge bloeddruk. Door deze bijwerkingen wordt de hoge ziektelast van de astma in stand gehouden.

Wat meedoen inhoudt

Als u bereid bent om mee te doen aan het onderzoek, zult u worden uitgenodigd op de polikliniek. Op de polikliniek zal nog een keer worden uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. Daarna wordt u in één van de twee studiegroepen ingedeeld. Dit gebeurt middels een computer. De eerste groep blijft de ontstekingsremmende puffers 18 weken door gebruiken. De tweede groep zal de puffers 4 weken doorgebruiken en daarna in 4 weken afbouwen. Daarna zullen de ontstekingsremmende puffers 10 weken gestopt blijven.

Na 18 weken zullen de groepen worden omgedraaid. Waarbij de eerste groep gaat afbouwen met de ontstekingsremmende puffers en de tweede groep deze puffers juist gaat doorgebruiken. Na 36 weken heeft dus iedere proefpersoon één periode de medicatie gestopt en één periode de medicatie door gebruikt. 

Tijdens het onderzoek zullen er 6 telefonische afspraken en 4 poliklinische afspraken plaatsvinden.

Welke metingen worden gedaan?

  • Kort gesprek over hoe het met u gaat, met name wat betreft de kortademigheid
  •  Vragenlijsten (totaal 30 vragen, 10 minuten)
  • Metingen: Lengte, gewicht, middel-heup-ratio en buikomtrek
  • 2 snelle longfunctie onderzoeken (spirometrie en FeNO)
  • Een aantal haren van het achterhoofd worden afgeknipt voor onderzoek naar stresshormonen. Dit wordt zodanig afgenomen dat het niet zichtbaar is.
  • Bloedafname

Wat te doen bij een longaanval/exacerbatie?

Als u al 6 keer salbutamol heeft gebruik en desondanks meer kortademig bent dan normaal, neem dan contact op met de hoofdonderzoeker. Dit kan via het telefoonnummer dat op het visite kaartjevan de hoofdonderzoeker staat. Als u twijfelt, of vragen heeft, kunt u op werkdagen ook mailen naar STOPstudie@franciscus.nl. Mocht u hulp nodig hebben, maar is bovenstaand nummer in gesprek, schroom dan niet om contact op te nemen met uw huisarts of longverpleegkundige.

Bij het vermoeden op een longaanval zal u gevraagd worden naar de polikliniek te komen voor lichamelijk onderzoek, bloedafname en het invullen van een vragenlijst. Wij zullen u, indien nodig, behandelen voor de longaanval. Wij kunnen, als dit nodig is, direct een recept meegeven, zodat u niet langs de huisarts hoeft te gaan. Als u tijdens de studieperiode voor de 2e keer een longaanval heeft, kunt u niet langer aan het onderzoek deelnemen. Dit is voor uw eigen veiligheid.